تاريخ روز : یکشنبه 05 تیر 1401

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت تامین‌ سرمایه‌ امین

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

مهلت پذیره نویسیپیرو مصوبه مجمع عمومی عادی مورخ 1399/12/25 افزایش سرمایه آغاز گردیده و مهلت آن از مورخ 1400/01/16 لغایت 1400/03/13 می باشد،لازم بذکر است طریق پرتال سهامداران گواهینامه حق تقدم در دسترس می باشد